1. VAR-verklaring blijft langer bestaan

    De VAR-verklaring voor zzp’ers en freelancers blijft langer geldig. Staatssecretaris Wiebes heeft besloten dat de nieuwe zzp-wet pas ingaat op 1 april 2016, in plaats van op 1 januari. De geldigheid van in 2014 en 2015 afgegeven verklaringen wordt daarom verlengd. Zzp’ers hebben een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de Belastingdienst om te kunnen werken. Het kabinet wil […]
  2. Inmiddels 15 voorbeeldovereenkomsten door fiscus gepubliceerd

    De Belastingdienst heeft inmiddels 15 voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Het kabinet is van plan de VAR af te schaffen. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers straks gebruikmaken van voorbeeldovereenkomsten. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Voorbeeldovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en […]
  3. Blauwe envelop Belastingdienst verdwijnt

    De Eerste Kamer heeft vandaag de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat een deel van de maatregelen die eerder zijn opgenomen in het voorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Dat wetsvoorstel bestaat uit twee delen: 1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en 2) een nieuw heffingssysteem […]