1. Kabinet: hoe dan ook lastenverlichting in 2016 van 5 miljard euro

    Het kabinet wil de lasten voor burgers en bedrijven in 2016 met 5 miljard euro netto verlagen. Dat zou een gemiddeld huishouden met één of twee werkenden een voordeel van 800 euro per jaar opleveren. Het kabinet gaat ook in op een uitdrukkelijke wens van vijf oppositiepartijen om de hoofdlijnen van het coalitieakkoord naar de […]
  2. Kabinetsbesluit over nieuwe financieringssystematiek kinderopvang per 2018

    De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Asscher van SZW om het financieringssysteem voor de kinderopvang met ingang van 2018 te wijzigen. De nieuwe systematiek is gebaseerd op twee pijlers: de Rijksoverheid bekostigt kinderopvanginstellingen rechtstreeks en ouders betalen een ouderbijdrage waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestelde inkomen. De kinderopvangtoeslag gaat vervallen. Het […]
  3. Alternatief plan voor de autobelastingen

    Minder marktverstoring, meer eenvoud, een betere balans tussen de particuliere en zakelijke markt en stimulering op maat voor de elektrische auto. Hiervoor pleit een brede maatschappelijke coalitie van ANWB, Bovag, RAI Vereniging, autoleasemaatschappijen en de vereniging Natuur & Milieu in een plan dat zij gezamenlijk hebben opgesteld en naar de Tweede Kamer en het kabinet […]