1. Staatssecretaris streeft naar wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer per 1-1-2016

    Per brief (DB2014-526 U) heeft staatssecretaris Wiebes laten weten voor het mei-reces van de Tweede Kamer met een nadere uitwerking te komen van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. Na debat met de Tweede Kamer streeft hij er naar de gekozen oplossingsrichting op te nemen in een wetsvoorstel per 1 januari 2016. Daarbij […]