1. iPad van de werkgever als communicatiemiddel en niet als computer beschouwd

    Een iPad van de werkgever kan onder een bepaalde voorwaarde belastingvrij verstrekt worden aan de werknemers omdat de tablet geen computer is maar een communicatiemiddel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald in een geschil tussen een werkgever en de Belastingdienst. Het hof maakte dit vandaag bekend. Eerder was de rechtbank in […]
  2. VAR wordt vervangen door Beschikking Geen Loonheffing (BGL)

    Uit het op 22 september 2014 ingediende wetsvoorstel blijkt dat de vier verschillende VAR-verklaringen worden vervangen door één nieuwe verklaring: de Beschikking Geen loonheffing (BGL). De opdrachtnemer vraagt via een interactieve webmodule de verklaring aan. Hij ontvangt een beschikking waarin gedetailleerd is weergegeven welke omstandigheden zijn meegewogen. De opdrachtgever moet die gegevens – voorafgaand aan […]
  3. Rente restschuld woning langer aftrekbaar

    De rente over de restschuld die overblijft na de verkoop van een woning wordt langer aftrekbaar. De periode wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Dat heeft het kabinet vorige week tijdens het begrotingsoverleg afgesproken met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Verlenging van de aftrekbaarheid van de rente op de restschuld moet het makkelijker maken […]