1. Wijzig tijdig uw pensioenovereenkomst

    Directeur-grootaandeelhouders die in 2014 nog pensioen in eigen beheer opbouwen, moesten eind 2013 hun pensioenovereenkomst aanpassen aan de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Willen zij in 2015 ook nog pensioen in eigen beheer opbouwen, dan moet hun pensioenovereenkomst vóór 1 januari 2015 wederom worden aangepast. Onlangs zijn namelijk twee wetsvoorstellen aangenomen, waarin de […]
  2. ‘Vaker mobieltje op kosten van de baas’

    Werknemers kunnen binnenkort veel makkelijker laptops, tablets en smartphones krijgen van hun baas. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) versoepelt de strenge fiscale regels die hiervoor gelden. Vandaag ontvouwt hij zijn plannen in een brief aan de Tweede Kamer. Een werkgever mag nu niet zomaar een mobieltje of iPad aan een werknemer geven. Alleen als het apparaat […]
  3. Nieuwe regels voor ondernemers per 1 juli

    Ondernemers krijgen regelmatig te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Ook per 1 juli 2014 verandert er weer het een en ander. Minimumloon gaat omhoog De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor werknemers van 23 jaar en ouder gaan omhoog. Het brutominimumloon per maand wordt 1.492,20 euro. Per week gaat het om […]