1. Kosten werkruimte in woning echtgenote niet fiscaal aftrekbaar

  X is buiten gemeenschap van goederen gehuwd. De woning is van de echtgenote. X beschikt in de woning over een werkruimte voor zijn onderneming. Ten laste van de winst brengt hij € 7.555 als huisvestingskosten. De inspecteur accepteert de aftrek niet. Voor het Hof Leeuwarden stelde X dat er feitelijk geen verschil is tussen de […]
 2. Bewust te weinig en/of te laat betalen van BTW is per 2014 strafbaar

  In de praktijk komt het nog al eens voor – maar het is totaal onjuist –  dat er een BTW-nihilaangifte  wordt ingediend omdat niet alle relevante gegevens op tijd bekend zijn voor het doen van de aangifte. Het kan ook zijn dat het de BTW ondernemer niet gelegen komt om veel BTW af te dragen. […]
 3. Nieuw Handboek Loonheffingen 2014

  Op de site van de Belastingdienst is online het Handboek Loonheffingen 2014 te raadplegen. De Werkkostenregeling en het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen zijn hierin te bekijken. De Belastingdienst heeft toegezegd dat er ieder kwartaal een nieuwe downloadversie wordt uitgebracht. In deze versie wordt aangegeven wat ten opzichte van de vorige versie is veranderd.
 4. Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2014

  Een aangifte schenkbelasting moet vóór 1 maart 2014 gedaan worden indien er in 2013 schenkingen zijn ontvangen die uitkomen boven het bedrag van de ‘normale’ vrijstelling of als het bedrag uitstijgt boven het bedrag waarvoor de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde)  vrijstelling.