1. Update Belastingplan 2014

    Vorige week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het pakket Belastingplan 2014. Inmiddels zijn er nota’s naar aanleiding van de verslagen gepubliceerd, ook zijn er tweede nota’s van wijziging voor de Overige Fiscale Maatregelen en het Belastingplan 2014 uitgebracht. Hierin zijn enkele belangrijke wijzigingen aangekondigd. Stamrechten In het Belastingplan is aangegeven dat als […]
  2. Begrotingsafspraken 2014: versobering zelfstandigenaftrek teruggedraaid en tarieven box 2 en eerste schijf verlaagd

      Hieronder zijn de belangrijkste begrotingsafspraken toegelicht. Voor de volledige brief en alle wijzigingen kunt u de brief over de begrotingsafspraken Begrotingsafspraken-2014 downloaden.   Lastenverlichting Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek In het aanvullend pakket wordt de verlaging van de zelfstandigenaftrek geheel teruggedraaid (300 miljoen euro).   Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (incl. TSZ) Naast de resterende maatwerkvoorziening […]
  3. Aflossen hypotheek deels boetevrij

    ABN Amro en Rabobank komen met regelingen waardoor het goedkoper wordt om een hypotheek versneld af te lossen. Daarmee geven de banken gehoor aan de oproep van minister Dijsselbloem van Financiën om het voorbeeld van SNS te volgen om geen boete op te leggen aan mensen die een schenking willen gebruiken om een hypotheek versneld […]