1. Aanvulling RB Prinsjesdagspecial 2013

  Met betrekking tot de woningmarkt en de specifieke zorgkosten zijn er door het RB aanvullende specials gepubliceerd. Download hier de volledige specials. Prinsjesdagspecial 2013 – Aanvulling Wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten Prinsjesdagspecial 2013 – Aanvulling Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014  
 2. Nieuwe informatie Belastingdienst omtrent publicatie BTW-nummer op website

  Op de website van de Belastingdienst is nieuwe informatie gepubliceerd over het vermelden van btw-nummers op de websites van ondernemingen. De fiscus laat weten dat er daarbij sprake is van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld. […]
 3. Prinsjesdag

  Deze week zullen wij een samenvatting van het Belastingplan 2014 weergeven dat met Prinsjesdag gepresenteerd is. In onderstaande bijlage vindt u alvast de memorie van toelichting op het Belastingplan. Belastingplan  
 4. Bezwaar crisisheffing

  Tegen de extra heffing van 16% over het gedeelte van arbeidsbeloningen dat boven de € 150.000 ligt, is door een groot aantal werkgevers bezwaar gemaakt. Op dit moment is de Belastingdienst actief om degene die bezwaar gemaakt hebben zgn. vaststellingovereenkomsten te laten ondertekenen. Twee aspecten komen in deze vaststelling naar voren. Allereerst dat u afziet van […]
 5. Wijzigingen kindregelingen

  3 september heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend waarmee het aantal regelingen voor ouders met kinderen wordt beperkt. De huidige regelingen moeten op termijn worden verminderd tot de volgende vier:   Kinderbijslag: De kinderbijslag blijft een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Op grond van het wetsvoorstel vervalt de differentiatie […]
 6. Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting

  Belastingplichtigen die de aangifte IB 2012 niet of te laat hebben gedaan en die in de twee daaraan voorafgaande jaren minstens één keer niet of te laat aangifte hebben gedaan, krijgen voor 2013 geen uitstel meer voor het indienen van de aangifte. Dit meldt de Belastingdienst.   Hieronder het volledige bericht: Moest u vorig jaar […]
 7. Inkeerregeling: nieuwe ronde, nieuwe kansen

  Zonder een statistisch cijfer wordt verondersteld dat er nog vele honderden, zo niet duizenden Nederlanders zijn die nog steeds zwart geld hebben, in met name het buitenland. Dit kan in de vorm van een tweede woning, maar merendeels gaat het om – in Nederland – niet bekende bankrekeningen. Het Ministerie van Financiën probeert nu door […]
 8. MRB en BPM voor buitenlands kenteken

  Enkele duizenden ingezetenen van Nederland rijden in een auto met een buitenlands kenteken. Zij betalen geen motorrijtuigenbelasting (MRB) en geen BPM. Het overgrote deel van deze personen maakt gebruik van de vrijstellings-regelingen die hiervoor gelden. Het Ministerie van Financiën onderzoekt de mogelijkheid om per 1 januari 2014 deze categorie ingezetenen van Nederland ook daadwerkelijk de BPM en […]
 9. Extra controle op BTW-balansschulden

  Vanaf 26 augustus 2013 controleert de Belastingdienst extra of ondernemers hun btw-schulden hebben gemeld met een correctie op de btw-aangifte. Het gaat over de periode 2008 tot en met 2012. Heeft u nog geen correctie ingestuurd? Stuur dan nu een verbeterde aangifte in. Zo voorkomt u een hogere boete. De Belastingdienst vergelijkt de aangifte inkomstenbelasting of […]