1. Onbelastbaarheid zwangerschapsuitkering

    Eerder hebben wij u bericht over de vraag of zwangerschapsuitkeringen op grond van een particuliere verzekering onbelast zijn. In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën vandaag bevestigd dat deze uitkeringen inderdaad onbelast zijn. Belastingplichtigen aan wie in dit verband een te hoge aanslag is opgelegd, kunnen een bezwaarschrift indienen zolang de bezwaartermijn van […]
  2. Willekeurige afschrijving van 1 juli 2013 t/m 31 december 2013

    Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen geldt een willekeurige afschrijving. Deze willekeurige afschrijving kunt u tijdelijk ook gebruiken voor andere bedrijfsmiddelen. Deze verruiming van de willekeurige afschrijving geldt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die u tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 doet. Er zijn twee voorwaarden: U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Het restant moet u normaal […]