Nieuws
Nu online: Fiscaal actueel 1 2017!
De eerste uitgave 2017 van fiscaal actueel staat weer online onder de publicaties. Deze uitgave staat zoals gebruikelijk vol met fiscale tips, updates met betrekking tot de afschaffing van het pensioen in eigen beheer en de wijziging inzake het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen. Een uitgave welke zoals gebruikelijk de moeite waard is om te lezen! Klik hier om direct naar Fiscaal Actueel 1 te gaan  Lees meer
Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De oorzaak is een dreigende financiële strop in de sfeer van de vennootschapsbelasting. De vraag is of met het uitfaseren van pensioen in eigen beheer het mogelijk wordt om de toekomstige indexatielast in een keer ten laste van het fiscale resultaat te brengen. Wiebes wil dit eerst onderzoeken en de financiële gevolgen in kaart brengen. Hoe nu verder? Uit de brief (Klik hier om de brief te openen) blijkt dat de staatssecretaris met een wijzigingsvoorstel komt waarin hij eventuele reparatiemaatregelen zal aangeven. De overige fiscale maatregelen (verval van de 100% eis en het doorwerkvereiste) zullen volgens de staatssecretaris met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Bron: Auxilium  Lees meer
Nu online: Fiscaal Actueel 4
De nieuwe uitgave van Fiscaal Actueel staat online. Klik hier om naar de pagina van de publicaties te gaan om de nieuwe uitgave te lezen, zodat u weer volledig op de hoogte bent van de (fiscale) actualiteiten.  Lees meer
Invoering Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft meer tijd nodig om de onrust en knelpunten omtrent de Wet DBA weg te nemen en heeft daarom besloten om de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA te verlengen tot in ieder geval 1 januari 2018. Daarmee is ook de repressieve handhaving tot die datum opgeschort.

 

Kwaadwillenden

Voor de groep evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid. Voor deze groep geldt dus geen verlengde implementatietermijn. De staatssecretaris van Financiën kwalificeert ‘kwaadwillenden’ als volgt: ‘Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).’  

Verdere verlenging implementatietermijn?

Wiebes wil medio 2017 de voortgang van de implementatie van de Wet DBA opnieuw beoordelen om op dat moment te besluiten of een verdere verlenging van de implementatietermijn tot een datum na 1 januari 2018 gewenst is.
Bron: Taxence  Lees meer
Zakelijke rit tijdens vakantie
Een DGA met een auto van de zaak rijdt voor een skivakantie met het hele gezin naar Oostenrijk. Hij zet het gezin bij het hotel af en rijdt nog 60 km door naar een zakenrelatie. Nog die zelfde dag keert hij terug naar het hotel waar zijn gezin verblijft en blijft een week skiën. De DGA houdt een kilometeradministratie bij om een bijtelling privégebruik auto te voorkomen. De DGA stelt dat de rit naar Oostenrijk een zakelijk karakter had en niet van invloed is op de zogenaamde 500 km grens. De inspecteur heeft helaas een andere mening in deze en heft loonbelasting na. De DGA bestrijdt de naheffingsaanslag loonheffing. Het Hof is van oordeel dat het hoofddeel van de reis naar Oostenrijk de ruim van te voren geplande skivakantie was en daarom zijn het privé-kilometers. Het Hof stelt de DGA in het ongelijk en de naheffingsaanslag blijft in stand. Dus het zakendoen combineren met plezier, dat lang van tevoren is gepland, wordt als een privézaak aangemerkt.  Lees meer
Naar nieuwsoverzicht »